Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Δ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙΟι ιστορικοί, για να μελετήσουν καλύτερα την ιστορία του βυζαντίου, τη χώρισαν σε περιόδους 
 Στον πίνακα, αναφέρονται σε κάθε περίοδο οι δυναστείες που κυβερνούσαν την αυτοκρατορία (δυναστεία: σειρά ηγεμόνων από το ίδιο γένος)
17. Οι γείτονες των Βυζαντινών 
18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες 
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους


17. Οι γείτονες των Βυζαντινών 


Σχεδιάγραμμα 17: Οι γείτονες των ΒυζαντινώνΓύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου υπήρχαν πολλοί λαοί. Κάποιοι ζούσαν εκεί από παλιότερα χρόνια και άλλοι εμφανίζονταν για πρώτη φορά, κατά τις μετακινήσεις τους. 
 
Picture
πηγή φωτ: 8οΔΣΝάουσας

Ποιοι ήταν

α) στη Βαλκανική χερσόνησο:


β) στην Ανατολή 
γ) στο Βορρά προστέθηκαν οι ΡώσοιΟι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν μαζί τους και προσπαθούσαν να διατηρούν καλές σχέσεις. 

Αυτοί όμως συχνά δημιουργούσαν προβλήματα στην αυτοκρατορία:
 •   Έκαναν επιδρομές, λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες
 • καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες της αυτοκρατορίας και αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους
 • Έκλειναν  τα στενά περάσματα των δρόμων της στεριάς και της θάλασσας και δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας με σιτάρι, πρώτες ύλες και άλλα αγαθά.
 •  Ονειρεύονταν να κατακτήσουν την Κων/πολη και συχνά έφταναν ως τα τείχη της και την πολιορκούσαν. 

Οι Βυζαντινοί όμως κατάφερναν να τους αντιμετωπίζουν με διάφορα μέσα:
 •     πολεμικά (μάχες),
 •     οικονομικά (καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών)
 •     διπλωματικά (πρέσβεις, εμπορικές συμφωνίες, γάμοι ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών, εκχριστιανισμός κλπ)
 Οι γείτονες των Βυζαντινών

                                                                         
περισσότερα .....


·         Οι Σλάβοι: Αρχικά κατοικούσαν πάνω από το Δούναβη. Όταν έφτασε στα μέρη τους ένας άλλος λαός, οι Άβαροι, τους ανάγκασαν να περάσουν το Δούναβη και να εγκατασταθούν πιο νότια, σε βυζαντινά εδάφη. Πολλοί Σλάβοι συνεργάστηκαν με τους Αβάρους, έκαναν επιδρομές κι έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ασχολούνταν με τη γεωργία.  Οι Άβαροι: Ήταν συγγενείς των Ούννων. Ήρθαν από τη Μογγολία και στην αρχή εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου. Αργότερα προχώρησαν κι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που ζούσαν οι Σλάβοι. Σλάβοι και Αβάροι μαζί επιτέθηκαν στις βόρειες επαρχίες του Βυζαντίου κι έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη . Οι Βυζαντινοί προσπάθησαν να τους αντιμετωπίσουν είτε με στρατό, είτε υπογράφοντας συνθήκες ειρήνης, είτε δίνοντάς τους χρήματα. · Οι Βούλγαροι: Ήρθαν από την Ασία , εγκαταστάθηκαν στην αρχή ΒΑ του Εύξεινου Πόντου, μετά πέρασαν το Δούναβη λεηλατώντας τις βόρειες επαρχίες του βυζαντίου και στη συνέχεια με την άδεια των Βυζαντινών εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μεταξύ Αίμου και Δούναβη. Οι Βυζαντινοί δεν μπόρεσαν να τους αντιμετωπίσουν, γιαυτό υπέγραψαν μαζί τους συνθήκη, που τους έδινε το δικαίωμα να μείνουν στα βυζαντινά εδάφη, με τον όρο να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο.· Οι Πέρσες: Από την εποχή του Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος του 7ου αι. ήταν απειλή για το βυζαντινό κράτος. Οι Βυζαντινοί άλλοτε τους αντιμετώπιζαν με πολεμικά κι άλλοτε με διπλωματικά μέσα.

· Νέος εχθρός: Οι Άραβες στην αρχή ήταν χωρισμένοι σε πολλές ομάδες και φυλές. Άλλοι ήταν νομάδες, δηλαδή μετακινούνταν συνέχεια αναζητώντας νερό και καλύτερες συνθήκες στην έρημο. Άλλοι ήταν έμποροι και καμηλιέρηδες. Χάρη στο Μωάμεθ, που δημιούργησε γι αυτούς μια νέα θρησκεία, τον ισλαμισμό, ενώθηκαν σε ένα κράτος κι άρχισαν να απειλούν το Βυζάντιο. Την περίοδο από 7ο ως τον 11ο αιώνα παραβιάζουν τα σύνορα του Βυζαντίου 2 φορές έφτασαν να πολιορκήσουν την Κων/λη από στεριά και θάλασσα. 

                                         
                                                                              
 18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου


        
Picture
πηγή φωτ: 8οΔΣΝάουσας


Ποια τα εξωτερικά προβλήματα; 
(ποιοι λαοί απειλούσαν τα σύνορα;)
 •                 Άβαροι και Πέρσες κάνουν επιδρομές στα εδάφη του βυζαντίου

 •                 Ο Ηράκλειος προσπαθεί να κλείσει ειρήνη μαζί τους. Οι Πέρσες δε δέχονται και οι Άβαροι   ζητάνε  υπερβολικά ανταλλάγματα.
                  Ποια ήταν τα εσωτερικά προβλήματα  του βυζαντινού κράτους όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ηράκλειος το 610 μΧ;

Η κατάσταση του βυζαντινού κράτους ήταν πολύ άσχημη

 •                 η οικονομία είχε παραλύσει, τα ταμεία ήταν άδεια

 •                 στρατός και στόλος είχαν παραμεληθεί κι αποδιοργανωθεί

           Ποια μέτρα πήρε για να τα αντιμετωπίσει;


 •                 Ο πατριάρχης Σέργιος έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας σαν δάνειο στο βυζαντινό κράτος. Έδωσε επίσης τα χρυσά σκεύη των εκκλησιών για να κόψει νομίσματα.

ΈΤΣΙ, Έχοντας χρήματα

·        οργάνωσε το στρατό και το στόλο,
·        επισκεύασε τα τείχη,
·        συγκέντρωσε εφόδια για τους κατοίκους της Κων/πολης,
·        μοίρασε γη στους στρατιώτες των συνόρων
·        έκλεισε ειρήνη με τον αρχηγό των Αβάρων δίνοντάς του τα χρήματα που ζητούσε
·        Εκστράτευσε εναντίον των Περσών, που είχαν καταλάβει βυζαντινά εδάφη κι είχαν μεταφέρει τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους.

Έκανε 2 εκστρατείες εναντίον των Περσών.


    Πώς σώθηκε η Κωνσταντινούπολη από την πολιορκία Περσών κι Αβάρων;

Κατά τη 2η εκστρατεία (626μΧ) , ενώ Ο Ηράκλειος βρισκόταν στην Περσία, Πέρσες και Άβαροι συμμάχησαν και πολιόρκησαν μαζί την Κωνσταντινούπολη. Ο πατριάρχης Σέργιος κι ο πρωθυπουργός οργάνωσαν την άμυνα της πόλης. Οι κάτοικοι αγωνίστηκαν ηρωικά και Πέρσες και Άβαροι έλυσαν την πολιορκία κι έφυγαν.

Ο Ηράκλειος νίκησε κι αυτός τους Πέρσες, υπέγραψε συνθήκη ειρήνης και γύρισε θριαμβευτής με τον Τίμιο Σταυρό.

* Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης απέδωσαν τη σωτηρία της Κων/λης στην παναγία και όρθιοι τη νύχτα έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο.

                                                                                                                                                                 

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες 

Picture


        Πώς οι Άραβες κατάφεραν να γίνουν συνεχής κίνδυνος για το βυζαντινό κράτος


 •     Οι Άραβες από τα  μέσα του 7ου αι. άρχισαν να οργανώνονται σε ένα έθνος το αραβικό.
 •     Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι είχαν εξαντλήσει Πέρσες και Βυζαντινούς. Έ τσι μέσα σε λίγα χρόνια οι Άραβες κατέλαβαν περσικές και βυζαντινές επαρχίες.
 •     Κατέλαβαν την Κρήτη, την Κύπρο και τη Ρόδο κι άλλα νησιά ανοίγοντας δρόμο για την Κων/πολη, που ήταν ο στόχος τους.
 •      Πολιόρκησαν 2 φορές την Κων/πολη. όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος   κατάφεραν να διώξουν τους Άραβες καίγοντας τα πλοία τους με το υγρό πυρ.
 •     Στη συνέχεια οι Άραβες κατέλαβαν περιοχές της Β. Άφρικής, πέρασαν τον 8ο αι. στην Ισπανία κι από κει προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη
 •     Οι Φράγκοι με τον Κάρολο Μαρτέλο, τους νίκησαν το 732μΧ στο Πουατιέ της Γαλλίας.
           Αποτέλεσμα 
(των νικών στην Κων/λη και το Πουατιέ )

 •  οι Άραβες δεν επιχείρησαν ξανά την είσοδο στην Ευρώπη.
 •            Οι Άραβες που εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό κι έκαναν πολλά έργα.
 •            Το  9ο αι. μία ομάδα  των Αράβων της Ισπανίας κυριάρχησαν στη Μεσόγειο με το όνομα Σαρακηνοί πειρατές. Κατέλαβαν και την Κρήτη για 100 περίπου χρόνια. τους έδιωξε από Κρήτη και Μεσόγειο ο Νικηφόρος Φωκάς. 
 Κάνε κλικ


                                                                         20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες 

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες

Σχεδιάγραμμα 20, Ακρίτες   
Διαβάστε ή/και ακούστε το μάθημα                                                                                                               

περισσότερα για τα δημοτικά τραγούδια
   Το δημοτικό τραγούδι κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Είναι το μέσο, με το οποίο ο λαός έδωσε την εγκυρότερη έκφραση στον κόσμο του. Ότι συνηθίζουμε να ονομάζουμε ψυχή ενός λαού, τους καημούς και τους πόθους του, τις ιστορικές του περιπέτειες, θα τα βρούμε στο δημοτικό τραγούδι.
   Το δημοτικό τραγούδι το βρίσκουμε στα «ακριτικά» (ίσως οι ρίζες του να είναι ακόμα παλιότερες) και συνεχίζεται να τραγουδιέται ως τις μέρες μας. Μόνο που σήμερα Δε ζει δημιουργικά, δεν πλάθονται νέα τραγούδια. Την τελευταία δημιουργική του άνθηση τη γνώρισε με το «κλέφτικο» τραγούδι, το 18ο αιώνα, και στις παραμονές της Επανάστασης του 1821.
   Τα δημοτικά τραγούδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίας!
§  Τ α «κυρίως άσματα», που είναι τα εργατικά, όσα συνδέονται με γιορτές (π.χ. κάλαντα), έθιμα, τα νανουρίσματα, τα νυφικά (του γάμου), του έρωτα, της ξενιτιάς, της αγάπης, τα μοιρολόγια, τα σατιρικά, τα κλέφτικα.
§  Τα «διηγηματικά», που μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
*  τα «ακριτικά», που πρωτοεμφανίστηκαν στη Μικρά Ασία
τον 9ο – 10ο αιώνα (800 – 900 μ.Χ.) (Του Αρμούρη, των γιών του Ανδρόνικου, του Πορφύρη, Το κάστρο της Ωριάς, Διγενής, κλπ.)
* «κυρίως διηγηματικά» ή «παραλογές» (Του γεφυριού της Άρτας, Της Τρίχας το γεφύρι, Του νεκρού αδερφού, της Λιογέννητης, κλπ
.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δημοτικών τραγουδιών


 •   Ο πιο συνηθισμένος στίχος του δημοτικού τραγουδιού είναι ο δεκαπεντασύλλαβος.
 • Ομοιοκαταληξία δεν υπάρχει στο δημοτικό τραγούδι, παρά σε σπάνιες εξαιρέσεις.
 •  Το υπερφυσικό στοιχείο (ο πολεμιστής είναι ήρωας, μιλά στο άλογο…)
 •   Οι προσωποποιήσεις (τα πουλιά μιλούν μ’ ανθρώπινη φωνή…)
 •  Οι υπερβολές
 •   Υπάρχουν διαλογικά μέρη (διάλογοι)
 • Πάντα τραγουδιόνταν, είχαν μουσική.

Το έπος του Διγενή Ακρίτα


   Το έπος του Διγενή Ακρίτα είναι ίσως το πιο παλιό μνημείο της νεοελληνικής λογοτεχνίας και πιθανότητα δημιουργήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα (1000 – 1100μ.Χ.)
   Το αρχικό κείμενο δεν έχει σωθεί. Γνωρίζουμε το έπος από 6 μεταγενέστερες παραλλαγές, που παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους.
   Ο δημιουργός του έπους μας είναι άγνωστος. Είναι ένα ποίημα με πολλούς στίχους (περίπου 5.000), με ηρωικό χαρακτήρα που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Βασίλειου Διγενή Ακρίτα, ως αντιπροσωπευτικού ήρωα της ακριτικής ζωής.
Υπόθεση 

   Στην αρχή του έπους γίνεται αναφορά στον πατέρα του Διγενή, που ήταν εμίρης της Συρίας. Σε μια επιδρομή αιχμαλώτισε την Ειρήνη, που ήταν κόρη του βυζαντινού στρατηγού Ανδρόνικου. Τα 5 αδέρφια της την αναζητούν και ο μικρότερος μονομαχεί με τον εμίρη και τον νικάει. Τότε ο εμίρης δέχεται να γίνει χριστιανός και έτσι παντρεύεται την Ειρήνη.
 Κατόπιν αναφέρονται τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα κατορθώματα του Διγενή, που από μικρός έδειξε περισσή δύναμη και τόλμη.
  Όταν μεγαλώνει, παντρεύεται την κόρη του στρατηγού Δούκα και γίνεται ακρίτας.
Στη συνέχεια ο Διγενής αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα κατορθώματά του. Το μεγαλύτερο τμήμα καταλαμβάνεται από την αφήγηση -σε πρώτο πρόσωπο- των μαχών του Διγενή απέναντι σε έναν δράκο και ένα λιοντάρι που απειλούσε την γυναίκα του και εναντίων των απελατών και της αμαζόνας Μαξιμώς που ήθελαν να την κλέψουν.
Στο τέλος εξιστορείται ο θάνατος των γονιών του, καθώς και του ίδιου και της γυναίκας του.

Στο Άσμα του Αρμούρη ο νεαρός ήρωας, ο Αρέστης, γιος του Αρμούρη, κάνει έφοδο στο στρατόπεδο των Σαρακηνών για να ελευθερώσει τον αιχμάλωτο πατέρα του, εξοντώνει τους εχθρούς και προκαλεί τον θαυμασμό του Εμίρη για το θάρρος και την αποφασιστικότητά του, με αποτέλεσμα ο Εμίρης να του προσφέρει ως σύζυγο την κόρη του.

                                                                 


 Το Βυζάντιο και οι σχέσεις του με Σλάβους, Βούλγαρους και Ρώσους21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους  
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος  (700—800μχ)
9ος (800-900μΧ)

Οι σχέσεις του Βυζαντινών και Σλάβων τους αιώνες αυτούς δεν είναι καλές, γιατί  οι Σλάβοι, μαζί με άλλους λαούς,  κάνουν επιθέσεις στις βυζαντινές επαρχίες.Δυναστεία Κωνσταντίνου, Θεοδόσιου, Ιουστινιανού και ΗράκλειουΟι σχέσεις τους αρχίζουν να βελτιώνονται.
 Κάποιοι Σλάβοι εγκαθίστανται στη νότια Βαλκανική, ζουν μαζί με τους βυζαντινούς πληθυσμούς και ενσωματώνονται.
Σ΄ αυτούς οι βυζαντινοί δίνουν γη να καλλιεργήσουν και τους χρησιμοποιούν σα στρατιώτες ή εργάτες στα δημόσια έργα  .  
Δυναστεία Ισαύρων
 

Οι Σλάβοι της Βόρειας Βαλκανικής όμως δεν ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και ίδρυσαν δικά τους κράτη.

Το 862 μΧ ο Ρατισλάβος (ηγεμόνας της Μοραβίας) έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, στον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ το Μέθυσο  και του ζήτησε να στείλει ιεραπόστολους για να διαδώσει το χριστιανισμό στο λαό του. 
Κύριλλος και Μεθόδιος εκχριστιανίζουν τους Σλάβους.

Επειδή 
 η σλαβική γλώσσα δεν είχε δική της γραφή επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο, που έχει σα βάση του το ελληνικό.


  

Φρυγιανή και Μακεδονική δυναστεία
                                                                               

 βμ 

 
 22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους ....

7ος(600-700)

9ος   (800-900)
10ος  (900- 1000)
11ος (1000-1100)
Οι Βούλγαροι μετακινούνται προς την Ευρώπη από την περιοχή του Βόλγα ποταμού κι εγκαθίστανται στην περιοχή μεταξύ Δούναβη και Αίμου.
Μέχρι τον 9ο αι. κατοικούν ειρηνικά στα βυζαντινά εδάφη, έχοντας την υποχρέωση να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο.  
Σιγά σιγά όμως προσπάθησαν να εντάξουν στο κράτος που ίδρυσαν τις περιοχές που κατοικούσαν Σλάβοι.

Με τον ηγεμόνα τους Κρούμο φτάνουν μέχρι την Κων/λη.

Ο ηγεμόνας τους Βόγορις βαφτίζεται χριστιανός.
Παίρνουν το κυριλλικό  αλφάβητο από τους σλάβους και γνωρίζουν το βυζαντινό πολιτισμό.


Με ηγεμόνα το Σιμεών αρχίζουν επιδρομές. Οι Βυζαντινοί ζητούν  τη βοήθεια των Ρώσων για να τους αντιμετωπίσουν.
Οι Ρώσοι συμφωνούν, αλλά κρατάνε για τον εαυτό τους τα εδάφη που πήραν από τους Βούλγαρους.   

Με ηγεμόνα το Σαμουήλ επιτίθενται ξανά στις ελληνικές επαρχίες και φτάνουν ως την Πελοπόννησο. Οι  Βυζαντινοί αυτοκράτορες κάνουν μάχες εναντίον τους (κερδίζουν πολλές).
Όταν έγινε αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Β΄  πολέμησε  20 χρόνια εναντίον τους.

Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στη θέση Κλειδί, το 1014. Οι Βούλγαροι έπαθαν ολοκληρωτική καταστροφή, το κράτος τους διαλύθηκε κι έγινε βυζαντινή επαρχία. Ο Βασίλειος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος.                                       βμ
 ...και τους Ρώσους

Κατέβηκαν από τη Σκανδιναβία και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη.
Στην αρχή είχαν και αυτοί φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο,  
κατόπιν όμως
στα μέσα του  9ο αι. (860)  έκαναν επιδρομές με το στόλο τους στην Κων/πολη.  Οι Βυζαντινοί τους απώθησαν

Τα επόμενα χρόνια έγιναν συμφωνίες μεταξύ Βυζαντίου και Ρώσων.
Συνεργάστηκαν Βυζαντινοί και Ρώσοι εναντίον των Βουλγάρων.
όμως οι Ρώσοι κράτησαν για τον εαυτό τους τα έδαφη που πήραν από τους Βούλγαρους.
Έτσι οι βυζαντινοί (όταν ήταν αυτοκράτορας ο  Ιωάννης Τσιμισκής ) συγκρούστηκαν με του Ρώσους και  τους ανάγκασαν  να υποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν καταλάβει.

Τέλη του 10ου αι.  οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από το Βυζάντιο. (Μάλιστα ο ηγεμόνας του Κιέβου Βλαδίμηρος, αφού βαπτίστηκε χριστιανός και παντρεύτηκε την αδερφή του Βασίλειου Β΄) .

Τα αποτελέσματα του εκχριστιανισμού ήταν
η μεγάλη πολιτική, οικονομική και πνευματική ακτινοβολία των δύο χωρών,  καθώς και η ειρήνη και η συνεργασία μεταξύ τους για πολλούς αιώνες. Σχεδιάγραμμα22, Σχέσεις Βυζαντινών με Βούλγαρους και Ρώσους 


22.Ακούστε ή/και διαβάστε το μάθημα 


                                                                                                                                               
και τώρα επανάληψη......

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 
 1. Συμπληρώνω

Οι σχέσεις των  Βυζαντινών και Σλάβων από τον 4ο ως τον 8ο αιώνα  είναι ..............  Τον 8ο αι. ........................... Κάποιοι Σλάβοι εγκαθίστανται στη νότια βαλκανικοί. Οι Βυζαντινοί τους δίνουν ................................ και τους χρησιμοποιούν σαν ............................ή ................................
Τον 9ο αι. οι Σλάβοι, όταν ηγεμόνας ήταν ο Ρατισλάβος  .............................. από τους ιεροκήρυκες .................... και .................. και απέκτησαν .................................

Τον 7ο αι. οι  Βούλγαροι μετακινούνται προς την .................. Εγκαθίστανται σε βυζαντινά εδάφη και μέχρι τον 9ο αι. ζουν ειρηνικά, έχοντας την υποχρέωση ......................................................................................................................
Αρχές του 9ου αι. θέλουν να πάρουν περιοχές που ανήκαν στους Σλάβους. Με τον ηγεμόνα τους Kρούμο  φτάνουν μέχρι την ...................................
Τέλη του 9ου αι. ο ηγεμόνας τους Βόγορις  βαφτίζεται χριστιανός. Σιγά σιγά οι Βούλγαροι .................................... και παίρνουν από τους Σλάβους το .................................................
Το 10 αι. με τον ηγεμόνα τους Σιμεών  κάνουν επιδρομές.  Οι Βυζαντινοί  ζητούν τη βοήθεια των ................................, οι οποίοι απωθούν μεν τους Βούλγαρους, όμως ..................................................................
Με αρχηγό το....................................... οι Βούλγαροι συνεχίζουν τις επιδρομές και φτάνουν μέχρι την ................................... Ο αυτοκράτορας .................................... πολεμούσε 20 χρόνια εναντίον τους. Η αποφασιστική μάχη έγινε αρχές του 11ου αι (1014μΧ) στη θέση ........................ Νίκησαν οι ......................................... και ................................................................................

Οι Ρώσοι κατέβηκαν από τη ........................και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Αρχικά είχαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο, αλλά το ........... επιτέθηκαν εναντίον της .................... Η επίθεση αποκρούστηκε. Οι Βυζαντινοί συγκρούστηκαν ξανά με τους Ρώσους, επί Ιωάννη ........................, που τους ανάγκασε να αποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν καταλάβει, όταν βοήθησαν τους Βυζαντινούς στον πόλεμο κατά των .................... Στα χρόνια του ....................οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από το ........................
2. .      Ποια  μέτρα πήρε το βυζαντινό κράτος για να αντιμετωπίσει τους Σλάβους που είχαν μπει στα εδάφη του;

3.     Ποια η σημασία του έργου του  Κύριλλου και Μεθόδιου για τους Σλάβους; Ποια για τους Βυζαντινούς;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου